Karty

Karty vám ponúkajú naučiť sa viac vnímať svoje vnútorne ja rovnako ako to vonkajšie a dokážu vás posúvať vo vašom raste. Pomocou kariet viem  nahliadnuť na váš súčastný stav, na vašu budúcnosť a tiež sa vieme vrátiť späť do minulosti. Sú terapeutickou metódou, určite však nenahradzujú odborný lekársky prístup . Karty by tiež nemali ovplyvňovať  slobodné rozhodovanie, sú tu na to , aby  človeku pomohli zorientovať sa a nájsť správny smer.