Koučing

AKO FUNGUJE KOUČING

Koučing vám pomôže maximalizovať svoj plný potenciál , prebudiť v sebe svoju vnútornú silu a dosiahnuť požadované výsledky. Som tu pre vás ako priateľka a dôverná poradkyňa v jednom .  Budem vám pomáhať zisťovať , čo skutočne chcete a kto ste. Pomôžem vám identifikovať vaše ciele a motivovať vás k tomu, aby ste sa stali tou najlepšou verziou samého seba – tým , kým chcete byť.

Najčastejšie sa počas koučovacieho procesu zameriavam a pomáham svojim klientom :

  • Ujasniť si ciele  – Ujasnite si a zamerajte sa na ciele a zámery, ktoré radikálne zmenia váš život v nasledujúcom roku.
  • Nájsť naplnenie – Vybudujte si návyky, ktoré vás privedú k radosti a šťastiu.
  • Budovať Sebalásku – Naučte sa mať radi sami seba, napojiť sa na svoj zdroj štastia a lásky
  • Pozitívne myslieť – Staňte sa vedomími strojcami svojho života pomocou myslenia.
  • Budovať krásne vzťahy – Vytvorte si zmysluplné vzťahy so svojimi blízkymi, priateľmi, kolegami a všetkými ľuďmi okolo vás.
  • Stať sa efektívnejším lídrom  – Prelomte obmedzenia , buďte autentickí a sebavedomí , naučte sa inšpirovať iných.
  • Pripraviť sa na zmenu  – Využite odvahu, silu, vášeň a sebadôveru, aby ste prekonali akúkoľvek výzvu alebo neočakávanú zmenu, ktorú vám život prinesie.
  • Rozvíjať  podnikanie  – Naučte sa prekonať negatívne presvedčenia a komfortnú zónu , tiež zamerať svoju všímavosť na nové možnosti.

Výskumy dokazujú , že koučing života a vedomia dokáže zvýšiť produktivitu človeka až o 88 % . Skoro každý úspešný človek má za sebou kouča , pretože všetko vychádza prvorado z našej mysli . Kouč pomáha mentálne sa nastaviť na cieľ a zároveň je neustálou podporou a hnacím motorom pri dosahovaní vašich cieľov. Pomocou koučingu sa dokážete priblížiť k svojim cieľom skoro dvakrát rýchlejšie.

Vyberte si druh koučingu :